حزب کمونیست ایران

بیانیه برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر

“برنامه‌ نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر” طی انتشار بیانیه ایی از مقامات ایران خواست “اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، عسل محمدی، امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز اللهیاری، امیر امیرقلی و محمد خنیفر” و نیز کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند.

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در این بینانیه از مخاطبین خود درخواست کرده است که به هر طریق ممکن از مقامات ایران بخواهند در هر شرایطی، سلامت روانی و جسمانی اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، عسل محمدی، امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز اللهیاری، امیر امیرقلی و محمد خنیفر و نیز کلیه‌ مدافعان حقوق بشر دیگر در ایران را تضمین کنند و  تضمین کنند که حقوق بشر و آزادی‌ها‌ی اساسی مطابق با موازین بین‌المللی حقوق بشر و عهدنامه‌ها‌ی بین‌المللی که ایران نیز مُتعاهِد آنهاست، در هر شرایطی رعایت خواهند شد.