حزب کمونیست ایران

بیانیه بیش از 500فعال مدنی در رابطه با قتل عام جمهوری اسلامی 

روز پنجشنبه 22 دی ماه، در نامه‌ای که به امضای بیش از پانصد نفر از فعالان طیف‌های گوناگون، فعالان مدنی و سیاسی و حقوق بشری، دانشگاهیان، روزنامه نگاران و زندانیان سیاسی سابق و فعلی رسیده از مقامات جمهوری اسلامی خواسته شده فورا به صدور و اجرای حکم اعدام علیه برخی معترضان اخیر پایان دهد.

در ادامه نویسندگان این نامه گوشزد کرده‌اند که “گرفتن جان جوانان معترضی که اعتراض و حتی رفتار فرضی مجرمانه آنها طی اعتراضات، برآمده از مناسبات ناعادلانه و به شدت تبعیض‌آمیز اجتماعی است و وجدان جمعی ایرانیان عدالت‌خواه را به شدت آزرده است”. فعالان مدنی در این نامه مصرانه خواستار توقف “خشونت سیستماتیک” و “خاتمه صدور و اجرای احکام اعدام” در پی اعتراضات برآمده از جنبش زن زندگی آزادی شده‌اند و مقامات حکومتی و قضایی رژیم را “به حفظ حرمت جان آدمی و کرامت شهروندان” دعوت کرده‌اند.