حزب کمونیست ایران

بیانیه جمعی از سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری، بازنشستگان و معلمان در مورد تعیین مزد سال ۱۴۰۱

شش تشکل کارگری، بازنشستگان و فرهنگیان روز چهارشنبه 20 بهمن ماه با انتشار بیانیه مشترکی در مورد تعیین مزد سال ۱۴۰۱ یادآور شدند که مزد حداقل سال ۱۴۰۱ نباید از ۱۶ میلیون تومان در ماه کمتر باشد.

این بیانیه که به امضاء “سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای، کارگران نیشکر هفت تپه، کانون صنفی فرهنگیان اسلامشهر، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران” رسیده است،  از تمامی مزدبگیران در تمامی حوزه ها خواسته است که خواست حداقل مزد ۱۶ میلیون تومان در ماه را به خواست محوری مبارزات خود در ماه‌های آینده تبدیل کنند. بیانیه در انتها تاکید کرده است که ما به تمام کارگران، تشکل‌های کارگری و مدافعان منافع طبقۀ کارگر می‌گوییم که تغییر واقعی و بهبود اساسی زندگی مادی و معنوی آنها در گرو تغییر اساسی روابط اقتصادی- اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حاکم است و چنین تغییری را هیچ کس به جای آنها انجام نخواهد داد. انجام چنین تغییر بزرگی تنها در صورتی امکان پذیر است که میلیون‌ها کارگر، متحد و متشکل شوند.