حزب کمونیست ایران

بیانیه زندانیان سیاسی بند ۸ زندان اوین

روز پنجشنبه 7 فروردین ماه جمعی از زندانیان سیاسی بند 8 زندان اوین طی انتشار بیانه ایی عدم درمان و رسیدگی پزشکی زندانیان بیمار در زندانهای کشور را محکوم کردند.

در بخشی از این بیانیه آمده است، با گذشت حدود 7 ماه از اعتراضات زندانیان سیاسی به اجرای طرحی که از اواخر سال گذشته در مورد هزینه های درمان زندانیان در زندان اوین و سایر زندانهای کشور به اجرا در آمد و عدم توجه به اعتراضات  ما در داخل زندان و مشاهده  زندانیانی که منتظر تشدید بیماری و رسیدن به پای مرگ و سپس اعزام اورژانسی به بیمارستان هستند چاره ایی جز گسترش اعتراض خود و دادخواهی از افکار عمومی ندیدیم . به همین دلیل ما زندانیان سیاسی امضا کننده  این بیانیه ، مردم آزاده ایران و سازمانها و نهادهای داخلی و بین المللی و حقوق بشری را برای جلوگیری از وقوع فاجعه ایی هولناک در زندان های کشور به استمداد می طلبیم و از آنان میخواهیم با اعتراض به قوه  قضاییه و دولت و سازمان زندانها، آنها را مجبور به عمل به وظایف قانونی خود در قبال جان و سلامتی زندانیان سیاسی و غیر سیاسی بکنند .