حزب کمونیست ایران

بیانیه سندیکاهای فرانسه درباره تشدید اعدام ها در ایران

روز سه شنبه 14 آذرماه شماری از سندیکاها و فعالان کارگری در فرانسه طی صدور بیانیه ای،افزایش آمار اعدام ها در زندان های ایران را محکوم کردند.

در بخشی از این بیانیه آمده است:رژیم دیکتاتوری در برابر خشم اجتماعی و مردمی نسبت به بحران اقتصادی،با سوء استفاده از معطوف شدن افکار عمومی جهانی به جنگ جاری در غزه به تشدید سرکوب روی آورده است.سندیکاهای کارگری فرانسه روزانه شاهد افزایش قابل توجه تعداد بازداشت‌های فعالین کارگری به بهانه‌های واهی هستند و مقامات مسئول ایران،کارگران و بازنشستگانی را به اتهام برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز در اعتراض به گرانی زندگی و عدم پرداخت دستمزدهای معوقه به نحو فزاینده‌ای آماج سرکوب قرار می دهند.فهرست دستگیرشدگان و زندانیان هر روز طولانی تر می شود.از میان دستگیری هایاخیر می توان به ریحانه انصاری نژاد (فعال کارگری)، عثمان اسماعیلی و اسماعیل گرامی (کارگران بازنشسته و زندانیان سابق)، رضا اقدسی (کارگر اخراجی، معلول بیمار و ناشنوا) اشاره کرد.زنان اولین قربانیان این رژیم استبدادی و مردسالار هستند که کنترل بر بدن آنها یکی از ارکان این رژیم است.همچنین حاکمیت در تلاش برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم بر میزان اعدام‌ها به ویژه اعدام های در انظار عمومی را به شدت افزایش داده است به صورتی که از ۷ اکتبر تا کنون،رژیم بیش از ۱۲۰ نفر از جمله ده‌ها مخالف سیاسی و فعالان جنبش‌های اجتماعی را اعدام کرده است.