حزب کمونیست ایران

بیانیه سندیکاهای کارگری فرانسه در خصوص تداوم بازداشت کارگران در ایران

“کلکتیو سندیکاهای کارگری فرانسه” طی انتشار بیانیه ایی تداوم بازداشت، دستگیرشدگان روز جهانی کارگر و بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را محکوم کرد.

در بخشی از این بیانه از  آمده است، با گذشت دو ماه از تجمع آرام روز کارگر در مقابل مجلس در تهران، فشار بر زنان و مردان دستگیر شده همچنان ادامه دارد. از پنجاه نفر دستگیرشده که اکثریت آنان با قرار وثیقه و کفالت بطور موقت آزاد شده بودند اکثرا به دادگاه احظار شده و تحت فشار قرار دارند. اسماعیل بخشی کارگر عضو سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، همچنان زندانی است. او شدیدا زیر فشار است تا ادعاهایش در مورد شکنجه شدنش در زندان را پس بگیرد. سپیده قلیان دانشجوی مبارز در وضعیت مشابه ای قرار دارد. همچنین روزنامه نگاران ساناز الهیاری، امیر امیرقلی و امیر حسین محمدی فرد از ماه ژانویه ۲۰۱۹ خودسرانه و بدون دسترسی به وکیل مدافع در زندان به سر می برند. سازمان های سندیکایی فرانسوی امضا کننده این بیانه در پایان اعلام کرده اند، با تمام نیرو این اعمال سرکوبگرانه و غیرقابل تحمل را محکوم می کنند و از مقامات رژیم ایران می خواهند که به پیمان های بین المللی که دولت ایران امضا کرده احترام بگذارد.