حزب کمونیست ایران

بیانیه سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران به مناسبت روز جهانی کارگر

سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران همه کارگران را به اتحاد و مبارزه برای کسب حقوق پایمال شده‌شان فرا خواند

سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران طی بیانه‌ای، ضمن گرامیداشت روز جهانی کارگر، به شرایط وخیم اقتصادی کارگران اشاره کرده است. سندیکا با اشاره به شگردهای حاکمیت برای چپاول مردم به سفره‌های کارگران یورش برده است. در این بیانیه ضمن اشاره به حذف ارز ترجیحی آن را یک شگرد دولت رئیسی برای چپاول بیشتر مردم بخصوص کارگران می‌داند.

در قسمتی از بیانیه سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران آمده است:

«سال ۱۴۰۱ را در هنگامه‌ای آغاز نموده‌ایم که یورش به سفر‌ه‌های کارگران بیداد می‌کند و مانند همیشه گرانی‌های بدون مرز راه‌ها را به پیش روی ما بسته‌اند.

رسانه‌های فرمانروایی در نیمه دوم سال پیشین، کارشناسان خود را به تلویزیون می‌آوردند تا در اندیشه مردم چنین بنمایانند که از بین بردن ارز ترجیحی به سود مردم است و فرمانروایان از سر دلسوزی به دنبال راهی برای پیکار با دزدی و فساد می‌باشند و از بین بردن ارز ترجیحی برای مردم گل و بلبل خواهد بود.»

در بیانیه سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران، همچنین به افزایش حقوق کارگران و در ادامه لابی کارفرمایان برای کاهش آن اشاره شده و می‌نویسد:

فرمانروایان ما هر روز به دنبال راهی تازه برای سرکیسه کردن و گول زدن مردم می‌باشند تا به هرگونه‌ای که می‌خواهند فشار بی‌اندازه را بر مردم روا بدارند. بنا بر گفته خودشان در رسانه‌های میهنی چنین گفتند که: «پایه دستمزد کارگران ۵۷ درصد افزایش خواهد داشت» و از سویی دیگر بدون هیچگونه خردنگری گرانی‌های بدون مرز را بر مردم و فرودستان تحمیل کرده و ناداری و تنگدستی را همچنان گسترش می‌دهند.

شوربختانه آنها به گفته‌های خودشان هم پایبند نیستند و در پروژه‌های کارگری هنوز کارفرمایان به سوی افزایش دستمزدهای کارگران هیچ گامی به جلو ننهاده‌اند و از پاسخ دادن به واخواهی‌ها یا اعتراضات کارگران برای افزایش دستمزدها سر باز می‌زنند.

در قسمت پایانی بیانیه سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران، با اشاره به چپاول دسترنج کارگران و ثروت‌های عمومی کشور می‌نویسد:

فرمانروایان و کارفرمایان تا چه هنگامه‌ای می‌خواهند در ساز خودخواهی و خودکامگی‌هایشان بنوازند و هرگونه که دلشان بخواهد فشار را بر کارگران و فرودستان سرزمینمان روا بدارند و آنها را به سوی خواری‌زدگی و بردگی‌های بی‌اندازه ببرند؟ تا کِی می‌خواهند روبروی مردم و کارگران بایستند و هرگونه که دلشان بخواهد از آنها بهره‌کشی نمایند؟ آنها با این کارهایشان نان را آشکارا از سر سفره‌های مردم می‌برند و نمی‌گذارند که فرودستان به خودآگاهی و خودباوری برسند.

تنها تخم کین و نفرت را در درون‌های پاک آنها خواهند کاشت و آتش خشم و خودخوری را در نهاد درون آنها بیدار می‌نمایند که گدازه‌های فروزان آن خرمنی از آتش و نابودی را برایشان فراهم خواهد آورد. و پدید آورنده نابودی‌ها، شما فرمانروایان هستید که بجای ارج گذاشتن به نیازهای مردم و فرودستان، درست روبروی آنها ایستاده‌اید و زندگانی نیک و شادمان را برای آنها زهر نموده‌اید.

در پایان بایستی بگویم که ما کارگران از فرزند داشتن بیزاریم؛ چرا که می‌ترسیم بازهم فرزندان کارگرمان همچنان به بهره کشی گمارده شوند.

در روز کارگر در سندیکاها گرد آمده و متحدتر شویم و به این نابخردی‌ها نقطه پایان بگذاریم.

سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران