حزب کمونیست ایران

بیانیه سندیکای کارگران هفت تپه در محکومیت بازداشت کارگران

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه طی انتشار بیانیه ایی فعالیت‌های کارگران این واحد را همگی صنفی خواهنده و خواستار مختومه شدن پرونده‌های پیگرد شد.

به گزارش منتشره، در هفته‌های گذشته چندین کارگر مجتمع نیشکر هفت‌تپه در پیامد اعتراضات سال گذشته، دادگاهی شدند. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در بیانیه‌ای، فعالیت‌های این کارگران را کاملاً صنفی و در محدوده قانون دانسته است. در این بیانیه آمده است: پرونده ۱۰ نفر از کارگرانی که در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، در اعتراض به حقوق و مزایای عقب افتاده، طرح طبقه‌بندی مشاغل، عدم تمدید دفترچه‌های بیمه و وضعیت قراردادهای کار و… به صورت مسالمت‌آمیز دست به تجمع زده بودند هنوز مفتوح می‌باشد و ما خواستار خاتمه این پرونده هستیم.