حزب کمونیست ایران

بیانیه  شماره یک حمایتی مردم  سنندج از اعتراضات خوزستان و سایر نقاط ایران

مردم شریف و آزادی خواه ایران،کارگران و زحمتکشان  به ستوه آمده از ظلم و ستم حاکمان سود پرست، همچنان که اطلاع دارید چندین روز است که مردم خوزستان علیه فقر، گرسنگی، بیکاری  و بخاطر  برحق ترین مطالبات انسانی و حیاتی ترین نیاز بشر، یعنی آب دست به اعتراض زده اند. دولت و نظام حاکم به جای جواب به خواست  برحق مردم به بیرحمانه ترین شیوه  ی قرون وسطایی دست سرکوب و کشتار مردم زده است. تا این لحظه نه نفر از مردم شهرهای  مختلف استان خوزستان جان خودرا با گلوله نیروهای امنیتی از دست داده، دهها نفر زخمی و صدها نفر بازداشت شده اند. ما مردم سنندج ضمن محکوم  کردن کشتار و بازداشت مردمان خوزستان ازتمامی ساکنین ایران تقاضا مندیم که از این اعتراضات  پشتیبانی کنند. ما چیزی برای از دست دادن نداریم، بدون سرکوب و گلوله روزانه از فقر و گرسنگی و بیماری می میریم. تهدید و ترساندن ما دیگر بی فایده میباشد و به حاکمان جمهوری اسلامی هشدار می‌دهیم که دست از خشونت علیه مردم بردارند، در غیر اینصورت عواقب هرگونه اتفاقاتی در این زمینه متوجه خود سردمداران حکومت است.

درود بر مردم آزادیخواه و برابری طلب ایران

زنده باد رفاه، خوشبختی و آینده ای بهتر برای ایران