حزب کمونیست ایران

بیانیه شواری سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در مورد دستمزد سال 1401

 

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت روز چهارشنبه 29 دیماه با انتشار بیانیه ای در مورد حداقل مزد سال ١۴٠١با یادآوری اینکه موعد جلسات پشت پرده شورایعالی کار برای تصمیم گیری بر سر تعیین نرخ مزد ما کارگران آغاز شده است خواهان حداقل مزد ۱۶ میلیون تومان برای کارگران شد.

این بیانیه افزوده است که “از نظر ما لایحه بودجه بر کاهش میزان حداقل دستمزدی که قرار است برای ما کارگران تعیین شود و سقوط بیشتر سطح معیشت و زندگی مان تاثیر مستقیمی دارد. شورای سازماندهی اعتراضات وظیفه خود دانسته که فعالانه در این جدال شرکت کند و صدای اعتراض همه کارگران نفت و همه کارگران در سطح جامعه باشد. این بیانیه بر ۴ نکته ازجمله حداقل ۱۶ میلیون تومان مزد، به رسمیت نشناختن شورای عالی کار، درمان، مسکن و تحصیل رایگان فرزندان کارگران و رد لایحه بودجه ۱۴۰۱ تاکید کرده است.