حزب کمونیست ایران

بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان

خبرهای مربوط به افزایش سن بازنشستگی و بلاتکلیفی قانون همسان سازی و همترازی علاوه بر نگرانی هایی که برای شاغلان ایجاد کرده،بازنشستگانی را که ۳۰ سال از بهترین سال های عمر خود را صرف توسعه کشور کرده اند تا در دوران کهنسالی از رفاه و معیشت برخوردار شوند،  عصبانی کرده است.

در بخشی از این بیانیه آمده است:با این وصف وضعیت معیشتی، رفاه و خدمات درمانی بازنشستگان در هیچ دوره ای مانند ده سال اخیر بحرانی و فاجعه بار نبوده است.با وجودی که بازنشستگان همواره با کنش های مختلف از مکاتبه، دیدارها و مذاکرات و برگزاری تجمعات متعدد در انتقال این اوضاع نا به سامان به مسئولان ذیربط کوتاهی نکرده اند و مضافا قوانین مهم اجرا نشده را به آنها گوشزد کرده اند، اما دریغ از اجرای قوانین مصوب و بهبود در اوضاع معیشتی، رفاهی و درمانی. نتیجه این بی توجهی و قانون گریزی فلاکت مضاعف اقتصادی برای همه ی اقشار به ویژه بازنشستگان بوده است.با این اوصاف، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، ضمن حمایت از اعتراضات قانونی بازنشستگان، از همه ی فرهنگیان شاغل و بازنشسته درخواست می کند که  جهت تحقق خواسته های فوق در تجمعات اعتراضی سه شنبه ها حضور فعال داشته باشند.