حزب کمونیست ایران

بیانیه شورای کارگران پبمانی نفت بمناسبت فرارسیدن روزجهانی کارگر

روز یکشنبه 21 فروردین ماه، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت بمناسبت فرارسیدن اول ماه مه، روزجهانی کارگر، بیانیه ای با تاکید بر اتحاد و انسجام طبقه کارگر صادر کرد.

در این بیانیه آمده است، اول ماه مه روز جهانی کارگر از راه می رسد. روزی که نماد مبارزه ما کارگران برای یک زندگی بهتر و انسانی است. دولت و حکومت با همه جناح ها و دسته جات غارتگرش بیش از پیش به طبقه کارگر و مزد بگیران هجوم آورده و کمر به نابودی ما بسته است. اکنون تورم فزاینده و لجام گسیخته و دستمزدهای ناکافی که ماه ها برای دریافت آن باید بجنگیم، زندگی و بقای ما را در موقعیت وخیم تری قرار داده است، ما می دانیم سالی که در آن هستیم و با ادامه روند فعلی، لحظه به لحظه بیشتر به ورطه نابودی سقوط خواهیم نمود. ما کارگران و ما همه مردم دردهای مشترکی داریم، برای پایان دادن به این بربریت باید اتحاد سراسری مان را به نمایش بگذاریم و بدین گونه روز جهانی کارگر را به روز اعتراض خود علیه وضعیت نابسامان معیشتی و زیستی مان تبدیل کنیم.