حزب کمونیست ایران

بیانیه فعالان مدنی در محکومیت بازداشت فعالان حقوق زنان

روز یکشنبه 5 شهریورماه،شماری از فعالان مدنی با انتشار بیانیه‌ای،بازداشت اخیر فعالان حقوق زنان در استان گیلان را محکوم کردند.

در بخشی از این بیانیه از جمله آمده است:در آستانه سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی،موج فشارها بر فعالین مدنی و خانواده‌های دادخواه در سراسر کشور افزایش پیدا کرده است.تهدید،احضار و بازداشت اعضای خانواده جانباختگان خیزش سراسری در روزهای اخیر،حاکی از آن است که حاکمیت،تمامی ابزارهای سرکوبگری خود را در جهت جلوگیری از برگزاری مراسم و ممانعت از گرامیداشت یاد،نام و خاطره آن‌ها به کار گرفته است.از سویی دیگر بازداشت جمعی از فعالان حقوق زنان و فعالین سیاسی در گیلان و تکرار سناریوهای بی‌اعتبار درباره آن‌ها توسط اداره اطلاعات رژیم و رسانه‌های وابسته به نهادهای امنیتی،از جمله فشارهای اخیر بر فعالان مدنی است.همچنین جمعی از فعالان مدنی و فعالان حقوق زنان طی انتشار این بیانیه این روند را محکوم کردند و خواستار توقف پرونده‌سازی و سناریوبافی‌ و آزادی بی‌قید و شرط تمامی فعالان بازداشت‌شده هستند.