حزب کمونیست ایران

بیانیه مشترک ۳ تشکل کارگری در حمایت از مردم کردستان

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و گروه اتحاد بازنشستگان با انتشار بیانیه مشترکی از مردم کردستان حمایت و کشتار آنها را محکوم کردند.
در این بیانیه از جمله آمده است: ما امضا کنندگان این بیانیه ضمن ابراز همدردی با جانباختگان راه آزادی و برابری در کردستان و تمامی شهر های ایران، کشتار و نسل کشی را تحت هر عنوان و به هر بهانه ای محکوم می کنیم.ما در هر کجای ایران باشیم با خواهران و برادران خود در کردستان هم منفعت بوده و درد مشترک می طلبد که در کنار هم برای رهایی از تمامی مناسبات تبعیض آمیز حرکت کنیم. ما خواهان خروج فوری همه نیروهای مسلح سرکوبگر از کردستان و تمامی شهر های کردنشین هستیم و آزادی بی قید شرط همه زندانیان و دستگیر شدگان را خواستاریم. همچنین مخالف موشک اندازی و جنگ افروزی و بحران آفرینی در اقلیم کردستان عراق می باشیم.