حزب کمونیست ایران

بیانیه چهار زندانی سیاسی پیرامون تعلل در فرستادن زندانیان به مرخصی

چهار زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین به نام های “مجید آذرپی، امیرسالار داوودی، اسماعیل عبدی و جعفر عظیم‌زاده” طی انتشار بیانیه ایی نسبت به تعلل در فرستادن زندانیان به مرخصی اعتراض کردند.

در این بیانیه آمده است، با ورود ویروس کرونا به کشور و پنهان کاری و سهل انگاری نهادهای مسئول در قبال آن، اینک این بیماری مهلک تبدیل به فاجعه‌ای مهلک شده است که روزانه جان ده‌ها نفر از مردم ایران را در سراسر کشور می‌گیرد. بدیهی است که با توجه به شرایط غیر قابل اجتناب زندگی جمعی زندانیان در یک مکان بسته که باعث انتقال سریع و غیرقابل کنترل ویروس از یک نفر به سایر زندانیان محبوس در یک سالن می‌شود و از طرف دیگر با توجه به نبود تجهیزات پزشکی و امکانات بهداشتی حداقلی در زندان‌ها، هر لحظه امکان آن می‌رود ورود این ویروس به زندانها موجب بروز فاجعه‌ای دهشتناک و تلفات جانی چندین برابری نسبت به محیط‌های بیرون زندان شود. همچنین آمده است مخاطرات بسیار جدی و غیرقابل جبران ناشی از این تعلل و به‌طور اخص هر گونه مانع تراشی در اعزام زندانیان سیاسی به مرخصی بر عهده‌ دو دستگاه اجرایی و قضایی و کل حاکمیت کشور است.