حزب کمونیست ایران

بیانیه کانون صنفی فرهنگیان اسلامشهر

در پی اعلام حکم ۱۰ سال زندان برای معلم زندانی اسماعیل عبدی دبیر آموزش و پرورش اسلامشهر کانون صنفی فرهنگیان اسلامشهر با انتشار بیانیه ایی، صدور این حکم را مجکوم کرد.

در بیانیه کانون صنفی فرهنگیان از جمله آمده است؛ اسماعیل عبدی دبیر آموزش و پرورش اسلامشهر به خاطر حضور در تجمع جلوی مجلس و اعتراض به انحطاط آموزش و پرورش و سیستم تعلیم و تربیت کشور و در اعتراض به پایمال شدن حقوق صنفی معلمان و دانش آموزان ایران، ۶ سال است در زندان به سر می‌برد. با شگفتی بسیار، بار دیگر در یک پرونده ساختگی و دروغین، در پرونده‌ایی مختومه، اسماعیل عبدی به ده سال زندان محکوم شده است. در بیانیه کانون صنفی فرهنگیان اسلامشهر ضمن محکوم کردن ستم‌هایی که به اسماعیل عبدی و سایر معلمان فعال صنفی و فعالان مدنی روا داشته می‌شود، خواهان آزادی فوری همه‌ زندانیان سیاسی و مدنی از جمله آزادی اسماعیل عبدی شده است.