حزب کمونیست ایران

بیانیه کانون صنفی معلمان در خصوص برگزاری علنی دادگاه های فعالین فرهنگی

روز شنبه ۶ فروردین ماه کانون صنفی معلمان ایران با انتشار بیانیه ایی خواستار برگزاری علنی دادگاه های فعالین فرهنگی شد.

در بخشی از این بیانیه آمده است،  “در طول یک سال گذشته فشار های امنیتی بر جنبش معلمان و فعالان صنفی افزایش یافته و در طول سال گذشته شاهد احضار و پرونده سازی برای دهها فعال صنفی در سراسر کشور بوده ایم. در همین راستا و در فروردین ماه سال جدید و در پایان تعطیلات باید شاهد برگزاری دادگاه سه نفر دیگر از فعالین صنفی  به نامهای ژاله روحزاد، رسول بداقی و حمید قندی در دادگاه تهران باشیم. ما به عنوان کانون صنفی معلمان ایران ضمن محکومیت افزایش فشارهای امنیتی بر فعالین صنفی، مجددا به همه نهادهای امنیتی و قضایی و اعلام می کنیم که چنین روندهایی تاثیری بر مطالبه گری معلمان نخواهد داشت، همانطور که در گذشته نیز نداشته است.