حزب کمونیست ایران

بیانیه کمیته هماهنگی فعالیت زنان کومه له

زنان و مردان آزاده!

در آستانه فرار رسیدن ۸ مارس، روز جهانی زن هستیم. روز جهانى زن، روز اعلام همبستگی جهانی زنان در مبارزه بر علیه ستم جانکاهی است که امروز نظام سرمایه داری عامل بقای آن است. روزجهانی زن روز اعلام نفرت از سنن و فرهنگ زن ستیز و مردسالارانه است. پیشاپیش فرارسیدن این روز مهم تاریخی را به همه زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب جهان شادباش می گوئیم.

اگر چه در نتیجه بیش از یک قرن مبارزه مردم آزادیخواه و برابری طلب، زنان در برخی از کشورها به بخشی از حقوق انسانی و اجتماعی خود دست یافته اند، اما در اکثر کشورهای جهان تا رهائی و برابری کامل هنوز راه درازی در پیش دارند. ستم کشی زن در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، ابعاد و اشکال به شدت ضد انسانی به خود گرفته است . تبعیض جنسیتی رسماً بعنوان یکى از ارکان اعتقادى رژیم، تبلیغ و تقدیس می شود . زن ستیزی بصورت قانون تدوین شده و توسط  مراجع دینی، دادگاەهای دولتی، قواى انتظامى و حزب اللهی ها در سر هر کوی و برزن به اجرا گذاشته می شود. دستگاههای تبلیغاتی رژیم مدام در کارند تا درجه دوم بودن و فرودست بودن زن را حتی به خود وی نیز بقبولانند، او را مطیع و فرمانبر سازند و مرد سالارى را به باور غیر قابل تغییر وى بدل کنند.

طی سالها حاکمیت رژیم اسلامی اگرچه زنان شرایط ضد انسانی دردناکی را تجربه کرده اند و این رژیم از همان روز اول بقدرت رسیدنش همواره به اشکال گوناگون تلاش در جاانداختن ابزارها و مکانیسم های زن ستیزانه داشته است، با این حال زنان ایران نه تنها به موقعیت فرودست خود تمکین نکرده اند، بلکه به اشکال گوناگون علیه زن ستیزی این رژیم مبارزه کرده و حتی در خلق برآمدهای توده ای نقشی جدی و برجسته داشته اند.  مقاومت زنان در مقابل قوانین ارتجاعی و ستمگرانه همواره یکی از ستون های اصلی مبارزه بر علیه این رژیم بوده است. زنان ایران به همین اعتبار صاحب نقش و جایگاه ویژه ای در تحولات و دگرگونی های سیاسی و اجتماعی ایران شده اند. زنان آزاده ایران دریافته اند که رهائی شان از مسیر ابراز وجود قاطعانه شان در مبارزه با كلیت رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی می گذرد. در کردستان زنان همواره ستون نیرومند جنبش انقلابی مردم کردستان بوده اند. در زندانها و شکنجه گاههای رژیم در صحنه های نبرد مسلحانه، برای تحقق آرمانهای والای انسانی خود و رهائی جامعه از شرمساری ستم بر زنان جانبازی کرده اند.

امروز زنان آزادیخواه و رزمنده در صفوف طبقه كارگر، در صفوف دانشجویان مبارز، در صفوف حركت های اعتراضی در محله ها و در محیطهای کار، در قالب مبارزه مادران جانباختگان و مادران زندانیان سیاسی، در عرصه های مبارزه مدنی ، در زندانهای رژیم و هر جا که نشانی از اعتراض و مبارزه و مقاومت هست، در خط مقدم قرار دارند و نمونه جسارت انقلابی و سرسختی در پیگیری خواست های بر حق خود هستند. زنان ایران طی سه دهه اخیر در کنار طبقه کارگر بیشترین مشقت ها را از دست رژیم جمهوری اسلامی چشیده اند. جمهوری اسلامی بسیار کوشید تا با اتکا به اعتقادات مذهبی، ستم بر زنان را درونی کند و آنان را متقاعد سازد که به موقعیت فرودست خود تمکین کنند، اما نه تنها در این کار توفیق نیافت، بلکه آتشفشان خشم و نفرت آنان را نیز برافروخت. اگر امروز هر جا حرکت و مبارزه ای هست، زنان را در صف مقدم آن مشاهده می کنیم این تنها بخش کوچکی از آن موج عظیم و خروشانی است که در راه است.

جادارد که در آستانه هشتم مارس روز جهانی زن یکبار دیگر بر حداقل خواسته هائی که همین امروز باید به پرچم مبارزه برای تامین حقوق اولیه زنان تبدیل شود تاکید کنیم. تامین برابری کامل زن و مرد در همه عرصه های زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی امر فوری و تعطیل ناپذیر است. زنان ایران بایستی به یکسان از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در کلیه ارگان های قانونگذاری، قضایی و اجرایی در کلیه سطوح کشوری برخوردار باشند، کلیه قوانین و مقرراتی که آزادی زنان را در لباس پوشیدن مقید می کند، همچون قانون حجاب اجباری، لغو می گردد. هرگونه مقرراتی مربوط به جداسازی زنان و مردان در اجتماعات، مدارس و دانشگاهها، مکانها و وسایل نقلیه عمومی ملغی اعلام می گردد. پرداخت مزد برابر برای کار مشابه به زنان و مردان، بیمه های اجتماعی یکسان برای زنان و مردان، برخورداری از حق دو روز مرخصی ماهانه برای زنان شاغل، ممنوعیت سپردن هر نوع کار زیان آور به زنان باردار، ممنوعیت اخراج زنان باردار به هر بهانه ای، خودداری از استخدام زنان باردار و دارای فرزند، غیر قانونی بوده و جرم محسوب می گردد.
برخورداری از 16 هفته مرخصی برای دوران بارداری و یکسال مرخصی برای نگهداری نوزاد که با توافق طرفین توسط زن و همسرش مورد استفاده قرار می گیرد. آزادی در امر ازدواج و انتخاب همسر، به رسمیت شناختن ازدواج از طریق ثبت در دفاتر دولتی، ممنوعیت صیغه و تعدد زوجات، برابری حقوق زن و مرد در امر طلاق و تکفل فرزندان، ممنوعیت ازدواج زنان و مردان کمتر از 18 سال ، اشخاص و مراجع مذهبی که افراد زیر 18 سال را عقد شرعی کنند مجرم محسوب می شوند.

زن و مرد باید از حقوق و مسئولیت یکسان و برابر در قبال یکدیگر، در قبال فرزندان و در تمام جنبه های زندگی برخوردار باشند. محل زندگی باید با توافق مشترک طرفین انتخاب شود. حق زنان برای کار کردن و مسافرت نباید منوط به اجازه همسر باشد. کلیه قوانین شرعی و عرفی که تحت عنوان دفاع از ناموس، جرم مرتکبین به جنایت علیه زنان را تخفیف می دهند باید لغو گردند. هرگونه تبعیض و نابرابری میان زن و مرد در قوانین مربوط به وراثت، تقسیم اموال و دارایی ها و امتیازات قانونی مردان و سلسله پدری در مسئله سرپرستی لغو شود.روابط خصوصی زن و مرد محترم است و از هرگونه تعرض باید مصون باشد. دخالت افراد و مراجع دولتی در زندگی خصوصی زن و مرد اکیدا ممنوع است. زنانی که بدون ازدواج دارای فرزند می شوند باید از کلیه حقوق فردی و اجتماعی مادری برخوردار باشند. فرزندان آنان نیز باید کلیه حقوق اجتماعی را دارا باشند. روز جهانی زن امسال نیز مانند سالهای گذشته فرصتی برای طرح و پیگیری این مطالبات است.

زنده باد هشتم مارس روز جهانی زن

پیروز باد مبارزه زنان و مردان آزدیخواه و برابری طلب

کمیته هماهنگی فعالیت زنان کومه له

مارس 2021

اسفند 1399