حزب کمونیست ایران

بیانیه کنفدراسیون یونی در مورد وحشیگری دولت ایران علیه معترضان به قتل زن کرد ایرانی ژینا مهسا امینی.

کنفدراسیون یونی به جنبش بین المللی اتحادیه های کارگری و هزاران نفری که از بیش از 150 شهر جهان گرد هم آمدند تا به طور کامل به قتل نفرت انگیز یک زن ایرانی کرد ژینا مهسا امینی توسط پلیس موسوم به اخلاق در ایران را محکوم کنند، می پیوندد.کشتار وحشیانه بدون مجازات ژینا، و هزاران زن مانند او، نتیجه مستقیم سیاست های تنبیهی بی رحم دولت ایران علیه زنان و دختران است.

اعتراضاتی که در سراسر کشور گسترش یافته است توسط زنان کرد آغاز شد و بار دیگر شاهد مبارزه بی پایان جنبش زنان کرد برای عدالت اجتماعی، برابری و جهانی بهتر برای همه است و بار دیگر نوری(چراغی) در منطقه ای است که علیه سرکوب حقوق و زندگی زنان  به راه خود ادامه می دهد.

یونی همچنین قتل وحشیانه زنانی را که برای اعتراض به قتل ژینا، اجرای معنوی(ذهنی) قوانین اسلامی و نظام اقتصادی ناعادلانه به خیابان ها آمده اند، محکوم می کند. سیستمی که زنان و دختران را در طول زندگی سرکوب می کند. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر اکنون بر این باورند که صدها ایرانی به‌طور وحشیانه‌ای توسط رژیم که تلاش می‌کند اعتراضات را خاموش کند، کشته و اسیر شده‌اند.

یونی  به شجاعت این زنان و همه کسانی که برای حمایت از آنها در مقابله با خشونت شدید دولتی به خیابان ها ریخته اند، از جمله دانشجویان دانشگاه شریف که در داخل ساختمان محبوس شدند و به دلیل نقش خود در اعتراضات به ضرب گلوله کشته می شوند، درود می فرستد. 

کنفدراسیون همچنین واکنش تلافی جویانه دولت ایران علیه مردم کرد را در سراسر مرزهای خود در اقلیم کردستان عراق، با بمباران بی رویه هواپیماهای بدون سرنشین که منجر به کشته شدن حداقل 14 نفر و زخمی شدن بسیاری از مردم از جمله کودکان شده است، محکوم می کند.

وضعیت ایران نقطه اوج چندین دهه نقض حقوق بشر و مدنی است که منجر به آزار و اذیت، زندانی شدن و کشتار فعالین اتحادیه‌های کارگری، سیاستمداران مخالف، فعالین زن و هرکسی که با سیاست‌های سرکوبگرانه دولت ایران مخالف است، شده است.
با این حال، بسیار مهم است که مردم ایران کسانی باشند که بدون دخالت  قدرتهای خارجی بین‌المللی که می‌خواهند از این وضعیت برای اهداف خود استفاده کنند، هر گونه درخواست تغییر در حکومت کشورشان را رهبری کنند.

یونی در کنار زنان ایران در مقاومت آنها علیه خشونت دولتی، ستم و کشتار می ایستد و از مردم ایران، اتحادیه های کارگری مستقل و نیروهای مترقی در نبرد آنها برای تعیین سرنوشت آینده شان بر اساس صلح، برابری و حقوق بشر حمایت می کند.
یونی در کنار همه زنانی که در سراسر جهان در حال مبارزه با خشونت دولتی، ظلم و اشتغال هستند، در هر کجا که رخ دهد خواهد ایستاد.

ژن ژیان ئازادی
زن زندگی آزادی!
Women. Life. Freedom!
ترجمه کانون مدافعان حقوق کارگر 
۱۷ مهرماه ۱۴۰۱
کنفدراسیون جهانی یونی  بخش های مختلف اقتصادی در۱۵۰کشور در جهان عضو دارد

Home