حزب کمونیست ایران

بیانیه ی 500 فعال داخل ایران در حمایت از مادران دادخواه آبان

جمعی از فعالین کارگری، معلمی، مدنی و دادخواهان داخل کشور، روز یکشنبه 2 مردادماه، بیانیه‌ای در حمایت از خانواده‌های دادخواه بازداشت‌ شده منتشر کردند.

در این بیانیه که بیش از ۵۰۰ نفر آن را امضا کرده‌اند، آمده است:«مادران دادخواه در سلول انفرادی هستند.این خبر نیست.فاجعه ای است دردناک و زخمی کشنده بر پیکره عدالت و بر وجدان های نظاره گر خاموش.» امضا کنندگان این بیانه در ادامه نوشته‌اند:«باور کردنی نیست مادرانی دادخواه که فرزندانشان در اعتراضی مدنی و مسالمت آمیز در آبانی تلخ، گلوله بر شقیقه شان فرو نشست و برای همیشه حق حیات از آنها سلب شد،اینک به جرم دادخواهی در گوشه زندان گرفتار آمده باشند.» شایان ذکر است، نویسندگان این بیانیه با اعلام حمایت از «مادران داغدارِ دادخواهِ دستگیر شده»،خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها شدند.