حزب کمونیست ایران

بی‌خبری از سرنوشت دو شهروند بلوچ در ایرانشهر

روز جمعه 26 آبان ماه، دو شهروند بلوچ پس از خروج از منزل ناپدید شده و هیچگونه اطلاعی از سرنوشت آنها در دسترس نیست.

طبق گزارش نهادهای حقوق بشری، هویت این دو شهروند بلوچ “عارف مرادی” ۲۶ ساله و “مسلم دهانی” ۲۷ ساله اهل ایرانشهر عنوان شده است. گفتنی است، “خانواده این دو شهروند به مراکز درمانی، نظامی و قضایی مراجعه کردند اما پیگیری ها نتیجه ای در پی نداشته است.”بی‌خبری از وضعیت این دو شهروند باعث افزایش نگرانی خانواده آنها شده است.