حزب کمونیست ایران

بیست و هشتمین هفته گردهمایی بازنشستگان کشوری در شهرهای مختلف

روز سه شنبه 21 آذرماه،جمعی از بازنشستگان کشوری در استان ها و مراکز شهرهای مختلف ازجمله کردستان، کرمانشاه، اراک، قزوین، اردبیل، اهواز، خوزستان، همدان و دیگر شهرهای ایران دست به راهپیمایی و تجمعات اعتراضی زدند.

بازنشستگان نسبت به اجرایی نشدن “طرح همسان‌سازی حقوق و مزایا،افزایش مشکلات اقتصادی،عدم برخورداری از حمایت های بیمه درمانی تکمیلی و محرومیت از تامین مایحتاج اولیه زندگی” معترض هستند.آنها در تشریح مطالبات خود می‌گویند:حقوقشان برای گذراندن زندگی ناکافی‌ست؛همسان‌سازی حقوق بازنشستگان وعده‌ای است که محقق نشده است. گفتنی است که بازنشستگان تأمین‌اجتماعی نیز مجدداً و در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و عدم تحقق خواسته‌هایشان مقابل ساختمان استانداری خوزستان دست به تجمع زدند.بازنشستگان همچنین از فرزانه زیلابی وکیل کارگران ‌و معلمان اعلام حمایت کرده و خواستار آزادی معلمان زندانی شدند.