حزب کمونیست ایران

بی‌پناهی پناهجویان اردوگاه لیپا در برف و سرمای بوسنی

پس از آتش‌سوزی و برچیده شدن اردوگاه لیپا در شمال غرب بوسنی صدها پناهجو بی‌سرپناه شدند و جانشان در خطر است.

اردوگاه لیپا، در حاشیه شهر بیهاچ جمهوری بوسنی و هرزگوین و نزدیک مرز کرواسی به دلیل کمبود امکانات و وضعیت بحرانی ساکنانش از مدت‌ها پیش در کانون توجه نهادهای امدادی و فعالان مدنی قرار داشت. هفته گذشته و یک روز پیش از کریسمس با بسته شدن اردوگاه لیپا بیش از هزار پناهجو آواره شدند. برخی منابع تعداد این پناهجویان را تا هزار و ۳۰۰ نفر گزارش کرده‌اند.