حزب کمونیست ایران

بیکاری بیش از دویست کارگر شرکت بهاوند باراد

به گزارش منتشره ، ۲۳۰ نفر از کارگران پیمانکاری شرکت بهاوند باراد در معدن چادرملوی یزد با تعطیل شدن این شرکت، به صفوف بیکاران پیوستند.

این کارگران در هفته‌های گذشته، در اعتراض به بیکاری خود، چند بار اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند و مشکلات خود را با برپایی تجمع و اعتصاب و همچنین نوشتن نامه به مقامات در میان گذاشتند. ولی هیچ مقام مسئولی پاسخگوی آنها نبود. یادآوری می‌شود که کارگران پیمانکاری چادرملو هفته گذشته پس از چندین روز اعتراض، در نهایت از بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های خود و بسته شدن شرکت و پرداخت حق و حقوق کارگران تا آخر سال خبر دادند.