حزب کمونیست ایران

بیکاری بیش از 40 هزار کارگر ساختمانی فصلی در مشهد

به گفته یک عضو شورای شهر مشهد، به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از فعالیت‌ها، ۴۰ هزار کارگر فصلی در مشهد بیکار شده‌اند.

این کارگزار رژیم در نودمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد، با اشاره به اینکه هفتاد درصد درآمد شهر از محل کار ساختمانی و ساخت و ساز است، اظهار کرد: بیکاری ناشی از شیوع کرونا شامل اکثر صنوف شهر شده و تنها ۴۰ هزار کارگر ساختمانی فصلی در مشهد بیکار شده‌اند. گفتنی است این فقط بخشی از آماری است که این کارگزار اعلام کرده‌است .