حزب کمونیست ایران

بیکاری دو میلیون نفر طی یک ماه در کانادا

بر اساس اعلام اداره آمار کشور کانادا  تنها در ماه آوریل دو میلیون نفر شغل خود را در این کشور از دست داده‌اند.

بنا به گزارشات منتشره بحران کرونا نرخ بیکاری در کانادا را به ۱۳ درصد رسانده است که یک رکورد در تاریخ این کشور محسوب می‌شود.گفتنی است تعداد بیکارشدگان در ماه مارس یک میلیون نفر و نرخ بیکاری ۸/ ۷ درصد بود. به این ترتیب کانادا پس از آمریکا با نرخ بیکاری ۷/ ۱۴درصد، دومین جایگاه بیکاری در میان کشورهای جهان را دارد.