حزب کمونیست ایران

بیکاری میلیون ها نفر در آمریکا و چین در پی کرونا

رکود کم سابقه اقتصادی در چین و آمریکا تاکنون موجب بیکاری حدود ۳۰ میلیون نفر شده و چشم‌انداز رشد دو قدرت نخست اقتصاد جهان را تیره کرده است.

اداره کار آمریکا روز پنج‌شنبه 4 اردیبهشت ماه(23 آوریل) گزارش داد که با افزوده شدن ۴.۴ میلیون نفر دیگر به صف متقاضیان دریافت بیمه بیکاری، شمار افرادی که طی پنج هفته گذشته و به دلیل رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا شغل خود را از دست داده‌اند به ۲۶ میلیون نفر رسید. بدین ترتیب، نرخ بیکاری در ایالات متحده از ۳.۵ درصد در فوریه گذشته به ۱۶ درصد در آوریل رسید.همزمان برآوردهای کارشناسی نیز نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در چین نیز از ۵.۲ در ماه دسامبر گذشته به نزدیک ۶ درصد در ماه آوریل رسیده و بر این اساس، تعداد بیکاران این کشور از ۲۳ میلیون نفر به حدود ۲۷ میلیون نفر افزایش یافته است.