حزب کمونیست ایران

بیکاری و مشکل معیشتی 1700راننده مینی بوس تهران در پی بحران کرونا

‌روز یکشنبه 24 فروردین ماه،رییس انجمن صنفی کارفرمایی مالکان مینی‌بوس درون‌شهری تهران،‌ ضمن اشاره به تعطیلی فعالیت رانندگان مینی‌بوس از ایجاد مشکل معیشتی برای هزار و ۷۰۰ شاغل در این حوزه خبر داد.

رییس این انجمن محدودیت فعالیت ادارات دولتی،‌ دانش‌اموزان مدارس و کارگران کارخانجات را از دلایل توقف فعالیت و درآمد رانندگان مینی‌بوس عنوان کرد.همچنین از عدم پرداخت بسته‌‌های حمایتی دولت به رانندگان مینی‌بوس انتقاد کرد و گفت: «در حال حاضر اکثر مینی‌بوس‌داران با شیوع ویروس کرونا بیکار در کنج خانه نشسته‌اند و منتظر اقدام حمایتی دولت برای انجام کار و ادامه فعالیت روزانه‌‌اند.»به گفته رئیس این انجمن، امکان ثبت‌نام رانندگان مینی‌بوس در سامانه بیمه بیکاری به دلیل عدم برخورداری از بیمه تامین اجتماعی وجود ندارد.