حزب کمونیست ایران

بیکاری گسترده کارگران ساختمانی در پی شیوع کرونا

روز سه شنبه 2 اردیبهشت ماه،نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ساختمانی اعلام کرد: حدود یک میلیون و ۲۰۰هزار کارگر ساختمانی از ابتدای اسفند ماه درآمدی نداشته اند.

بنا به گفته این کارگزار کارگران ساختمانی با مشکلات متعددی روبرو هستند و مشمول بیمه بیکاری هم نمی شوند.وی همچنین افزود:ما تلاش کردیم که پرداخت تسهیلات حمایتی به کارگران ساختمانی آسیب دیده پرداخت شود اما  تا کنون هیچ کدام از کارگران ساختمانی این بسته حمایتی را دریافت نکرده اند.