حزب کمونیست ایران

بیکاری ۶۰ درصدی کارگران ساختمانی و تعطیلی کولبری در کردستان

شیوع کرونا بر وضعیت کارگران ساختمانی کردستان اثرات ناگواری گذاشته و به بیکاری گسترده در این مناطق منجر شده است.

به اعتراف رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان بیش از ۶۰ درصد کارگران و استادکاران بخش ساختمان در استان کردستان بیکار شده‌اند. به گفته این کارگزار رژیم تنها در منطقه اورامانات، ۴ تا ۵ هزار خانوار از طریق کولبری روزگار می‌گذرانند و اکنون با بسته شدن مرزها، این خانواده‌ها هیچ منبع درآمدی ندارند. بسیاری از این کولبران، زمانی کارگران متخصص یا ساختمانی بوده‌اند که به دلیل بیکاری یا تعطیلی واحدهای تولیدی، به کولبری پناه برده‌اند. گفتنی است رشد بیکاری در این استان این درحالی است که  بیمه بیکاری به کارگران ساختمانی تعلق نمی‌گیرد و این کارگران صندوق بیمه بیکاری ندارند.