حزب کمونیست ایران

بی اطلاعی از سرنوشت زانیار نور محمدی، کارگر شرکتی اداره برق سنندج

بنابه خبر دریافتی روز  یکشنبه 21 اردیبهشت ماه، زانیار نور محمدی،  اهل روستای « نوه ره» و کارگر شرکتی اداره برق سنندج، 6 روز پیش در محل کارش توسط ماموران لباس شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی برده می شود.

برپایه این خبر،در این 6 روز به جز روز دوم بازداشت که زانیار طی یک تماس تلفنی گفته در ستاد خبری است، علیرغم تلاش و پیگیری  خانواده برای اطلاع از سرنوشت ایشان ، هیچ پاسخی به خانواده اش داده نمی شود. زانیار با مادر تنها و سالخورده اش زندگی می کند و مادرش بشدت نگران سرنوشت اوست.