حزب کمونیست ایران

بی خبری از سرنوشت بسیاری از دانشجویان بازداشتی

شوراهای صنفی دانشجویان کشور با انتشار اطلاعیه ای تاکید کرد بعد از دو هفته هیچ گونه اطلاعات رسمی در مورد دانشجویان بازداشت شده در سطح کشور وجود ندارد.

این نهاد دانشجویی، وزارت علوم را موظف دانسته تا آزادی بی قید و شرط دانشجویان بازداشت شده را پیگیری نماید. در این اطلاعیه آمده است، “گزارش هایی که از بازداشتگاه ها به دست رسیده در کنار بی اطلاعی از روند پرونده، محل نگهداری و وضعیت سلامت دانشجویانی که اسامی آنان در لیست بازداشت شدگان تایید و منتشر شده است، نگرانی ها از وضعیت آنان و علی الخصوص دیگر دانشجویانی که هیچ اسم و مشخصاتی از آنان در دسترس نیست را دوچندان میکند. همچنین  بسیاری از این دانشجویان از حق برقراری تماس تلفنی محروم بوده و با توجه به بی اطلاعی های مذکور و عدم دسترسی بازداشت شدگان به وکیل و راهنمایی های حقوقی امکان اعتراف‌های دروغین آنان علیه خود که همواره دستاویز قوای امنیتی برای پرونده سازی و صدور احکام سبعانه بوده است  را فراهم میسازد”.