حزب کمونیست ایران

بی خبری از سرنوشت سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در سنندج

سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر به نامهای ” رامین فاتحی، رادا فاتحی، وریا فاتحی” که همگی از اعضاء یک خانواده می باشند طی چند روز اخیر توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت و تاکنون از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست.
برپایه گزارش دریافتی رامین فاتحی در روز13 اکتبر در باغی در نزدیکی سقز، وریا فاتحی در همین روز و در منزل پدری خود و رادا فاتحی نیز روز 14 اکتبر در منزل شخصی خود بازداشت شده اند. در جریان پیگری خانواده این سه نفر، نهادهای امنیتی ضمن تهدید خانواده در صورت اطلاع رسانی، به آنها گفته اند، رامین وریا و رادا حق استفاده از وکیل را نیز ندارند. گفتنی است پیگری خانواده این سه نفر جهت اطلاع از اتهامات احتمالی و محل بازداشت عزیزان خود تاکنون بی نتیجه بوده است.