حزب کمونیست ایران

بی خبری و تداوم بازداشت دو زندانی در زندان اوین

 

بنا به گزارش منتشره، علیرغم گذشت ۲۶ روز از بازداشت صدیقه مرادی و مهدی خواص صفت، در سایه عدم پاسخگویی مسئولان کماکان دلایل بازداشت و وضعیت آنها مشخص نشده است.

بر پایه این گزارش، خانواده این افراد کماکان در بی خبری از سرنوشت آنها به سر می بردند. عدم پاسخگویی مسئولین زندان اوین و عدم امکان ملاقات باعث افزایش نگرانی خانواده ها شده است. این زوج زندانی به نامهای “صدیقه مرادی و مهدی خواص صفت” زوجی که هر دو از زندانیان سیاسی سابق هستند، روز یکشنبه ۱۶ تیرماه توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شده اند. علیرغم پیگیری‌ها و مراجعات فراوان خانواده این زوج زندانی به نهادهای امنیتی و قضایی تاکنون اطلاع دقیقی در خصوص دلایل بازداشت و آخرین وضعیت آنها به دست نیامده است.