حزب کمونیست ایران

تائید حکم اعدام سه معترض بازداشت شده

دیوان عالی رژیم فرجام‌خواهی مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی سه معترض بازداشت شده در اعتراضات اصفهان را رد کرده و حکم اعدام آن‌ها را به اتهام «محاربه» تایید کرده است.

برپایه گزارش منتشر شده دیوان عالی رژیم فقط فقره دوم اعدام میرهاشمی را رد کرده است. این معترض در دادگاه بدوی به دو بار اعدام محکوم شده بود. بر اساس این گزارش، دیوان عالی کشور در حالی که مجازات‌های اعدام دو متهم دیگر را تایید کرده، مجازات‌های زندان آنان را رد کرده است. گفتنی است پرونده این سه معترض که به پرونده «خانه اصفهان» معروف شده، به اتهام کشتن سه مأمور حکومتی در اعتراضات ۲۵ آبان اصفهان تشکیل شد. تایید حکم اعدام سه متهم پرونده «خانه اصفهان» در دیوان عالی کشور در حالی است که موج تازه اعدام‌ها در ایران با محکومیت داخلی و بین‌المللی مواجه شده است.