حزب کمونیست ایران

تائید حکم اعدام یکی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان 98

حکم اعدام “عباس دریس” یکی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸ که پیشتر در دادگاه اولیه از بابت اتهام محاربه صادر شده بود، عینا در دیوان عالی رژیم تایید شد.

عباس دریس که در زندان سپیدار اهواز  محبوس است، پیشتر توسط شعبه اول دادگاه رژیم در ماهشهر، از بابت اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. در همان مرحله محسن دریس، برادر و دیگر هم پرونده ایهای وی، از اتهامات انتسابی تبرئه شدند. اتهام عباس دریس در این بخش از پرونده “محاربه و قدرت نمایی با اسلحه جنگی کلاشنیکف و اخلال در نظم عمومی و حمل اسلحه جنگی کلاش” و اتهام محسن دریس “محاربه و قدرت نمایی با سلاح جنگی کلاش، اخلال در نظم عمومی از طریق تیراندازی و حمل و نگهداری سلاح جنگی کلاش” عنوان شد.