حزب کمونیست ایران

تائید حکم اعدام یک کودک مجرم  در تهران

روز یکشنبه 10 اسفند ماه حکم محکومیت “آرمان عبدالعالی” کودک – مجرمی که در دادگاه کیفری تهران به اعدام محکوم شده بود، از سوی دیوان عالی کشور تأیید شده است.

پیش از این دادگاه کیفری استان تهران، به خاطر ابهاماتی در پرونده قتل، با اعاده دادرسی و محاکمه مجدد متهم موافقت کرده بود. او به دنبال صدور قرار اعاده دادرسی، در تاریخ ۲۲ شهریور سال جاری در شعبه ۵ دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و مجددا به اعدام محکوم شد. آرمان عبدالعالی متهم است در سال ۱۳۹۲ و زمانی که کمتر از ۱۸ سال داشته، اقدام به قتل دوست دخترش “غزاله شکور نموده است. به گفته وکیل نامبرده، در مراحل بازجویی آرمان عبدالعالی  از قبول قتل دوست دخترش خودداری ورزیده و از محل جسد “مقتول” نیز ابراز بی‌اطلاعی کرده است. با این حال بعد از رسیدگی مجدد به پرونده، حکم اعدام این کودک – مجرم به تأیید دیوان عالی رژیم رسیده است.