حزب کمونیست ایران

تائید حکم اعدام یک کولبر مجروح

به گزارش سازمان حقوق بشری “هه نگاو”  دیوان عالی رژیم حکم اعدام یک کولبر مجروح به نام “محی الدین ابراهیمی” را تأئید کرد.

محی الدین ابراهیمی روز شنبه ۱۳ آبان ۹۶ در حالی که مشغول کولبری بود از سوی نیروهای مستقر در پایگاه بیمضرته اشنویه مورد اصابت گلوله قرار گرفت و علیرغم اینکه بشدت مجروح شده بود در همان حال بازداشت شد. این کولبر زحمتکش و زندانی سیاسی روز شنبه ۲۸دیماه ۹۸ از سوی شعبه دوم دادگاه رژیم در ارومیه به اتهام “عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون” به اعدام محکوم و این حکم همان روز به وی ابلاغ شد. گفتنی است نامبرد پیشتر نیز در مرداد ماه سال 97 به همین اتهام به اعدام محکوم شده بود.