حزب کمونیست ایران

تائید حکم زندان علیه گلرخ ایرایی و آتنا دائمی

روز پنجشنبه 14 شهریور ماه، حکم  سه سال و هفت ماه حبس گلرخ ایرایی و آتنا دائمی  به اتهام “توهین به خامنه ایی و تبلیغ علیه نظام”که از سوی دادگاه رژیم در تهران صادر شده بود، از سوی دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد.

گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی سابق و آتنا دائمی زندانی سیاسی که همچنان در زندان به سر می برد در بیست و هشتم خرداد سال‌جاری در دادگاه رژیم، مجددا محاکمه شدند. در این جلسه محاکمه، قاضی، آن‌ها را به تبلیغ علیه نظام از طریق «نوشتن نامه‌ها و بیانیه‌های از داخل زندان» و «ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور» و همچنین  «توهین به خامنه ایی» از طریق «سرود خوانی پس از اعدام زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی در سالن ملاقات زندان» متهم کرد. گفتنی است آتنا دائمی براساس حکم قبلی قرار بود  ۱۴تیرماه ۱۳۹۹ از زندان آزاد شود اما با تایید این حکم او باید همچنان در زندان بماند. گلرخ ایرایی نیز که فروردین ماه سال‌جاری آزاد شده بود اکنون با حکم دادگاه تجدید نظر در خطر زندانی شدن دوباره قرار دارد.