حزب کمونیست ایران

تائید خروج ترکیه از معاهده حمایت از زنان توسط دادگاه عالی

به گزارش خبرگزاری دولتی ترکیه، دادگاه عالی اداری در ترکیه تصمیم رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه برای خروج این کشور از کنوانسیون استانبول را که از زنان در برابر خشونت محافظت می‌کند، قانونی دانست.

.بر مبنای این کنوانسیون، کشورهای عضو موظف می‌شوند که هرگونه خشونت، از خشونت کلامی تا خشونت فیزیکی، تجاوز، قتل ناموسی، سقط جنین اجباری و ازدواج اجباری را در قانون کشور «جرم» نامیده و مجازات‌های لازم را برای مجرم پیش‌بینی و تصویب کنند. اردوغان سال گذشته ترکیه را از کنوانسیون استانبول شورای اروپا خارج کرد. گروه‌های مدافع حقوق زنان و کشورهای غربی به این اقدام اردوغان معترض شدند. انجمن‌ها و نهادهای حامی حقوق زنان به دادگاه عالی اداری شکایت بردند و از دادگاه خواسته بودند فرمان ریاست جمهوری برای خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول را لغو کند. اما قضات دادگاه، روز سه شنبه هفته جاری با اکثریت آرا به رد  دادخواست‌ انجمن‌ها و نهادهای حامی حقوق زنان در ترکیه رأی دادند.