حزب کمونیست ایران

تایید حکم عثمان اسماعیلی از سوی دیوان عالی کشور

روز دوشنبه ٨ آبانماه ١٤٠٢، دیوان عالی کشور، حکم شانزده ماه حبس تعزیری عثمان اسماعیلی  فعال شناخته شده کارگری اهل سقز را بئ اتهامعضویت در کوملهتایید کرد.

گفتنی است که عثمان اسماعیلی، در تاریخ 19 بهمن ماه 1401، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از 70 روز بازجویی در سلول های اطلاعات سنندج، با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی به طور موقت آزاد شد. لازم به ذکر است حکم شانزده ماه حبس تعزیری ایشان در حالی تایید شده که نامبرده تمامی اتهامات امنیتی منتسب در دادگاه بدوی را رد و آن را غیر واقع دانسته بود. طی ابلاغیه ای که هشتم آبان ماه 1402 برای ایشان ارسال شده، عثمان اسماعیلی پس از ده روز از درج ابلاغیه در سامانه قوه قضاییه، بایستی خود را به اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سقز معرفی کند.