حزب کمونیست ایران

تبرئه شدن کارگران شرکت هپکو اراک

روز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه، پانزده کارگر شرکت هپکو که به دلیل اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود از سوی دادگاه کیفری اراک احضار شده بودند، با حکم دادگاه کیفری از اتهامات وارده تبرئه شدند.همزمان مدیر عامل سابق این شرکت به ۶ ماه حبس و ۳۰ ضربه شلاق، محکوم گردید.

به گفته رییس شورای کارگری شرکت هپکو، با وجود تبرئه کارگران از سوی دادگاه کیفری اراک، پرونده دیگری از سوی دادگاه رژیم برای کارگران هپکو به اتهام «اخلال در نظم عمومی» از طریق شرکت تجمع اعتراضی در روز یکشنبه 2 دی ماه تشکیل شده که همچنان در این دادگاه در دست رسیدگی است.