حزب کمونیست ایران

تبعید عالیه مطلب زاده به زندان قرچک ورامین

عالیه مطلب زاده، عکاس و فعال حقوق زنان روز دوشنبه ۲۰ دیماه، از زندان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شد.

گفته می‌شود این زندانی سیاسی به دلیل برگزاری مراسم یادبود نویسنده زندانی به قتل رسیده توسط جمهوری اسلامی بکتاش آبتین، به زندان قرچک ورامین تبعید شده است. خانم مطلب زاده از مهرماه سال ۹۹ در حال تحمل دوران محکومیت ۲ ساله خود است. همسر خانم مطلب‌زاده گفته است در حال حاضر تلفن و ارتباط بند زنان زندان اوین مشهور به “بند نسوان” با بیرون قطع است. گفتنی است طبق آخرین گزارشات خانم مطلب زاده به زندان قرچک انتقال یافته است.