حزب کمونیست ایران

تجمعات اعتراضی کارکنان شرکت نفت فلات قاره در جزیره سیری

کارکنان شاغل در شرکت نفت فلات قاره ایران در جزیره سیری،روز یکشنبه 19 آذرماه علیه ظلم و بی‌عدالتی رژیم جمهوری اسلامی و مقامات آن در قبال این قشر تجمع اعتراضی برپا کردند.

اعتراض کارکنان رسمی وزارت نفت شاغل در مراکز عملیاتی نسبت به عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان از جمله حذف سقف‌ دستمزد،حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی و عودت کسورات مازاد مالیات میباشد.کارکنان رسمی صنعت نفت خواستار اجرای ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، پرداخت بک‌پی مربوط به این قانون، حذف سقف حقوقی و پرداخت فوق‌العاده ویژه، حذف مالیات زیاد از دستمزدها، افزایش سطح دستمزد، پرداخت پاداش بازنشستگی، بهبود خدمات رفاهی و وضعیت بهداشت و درمان، ابطال اساسنامه صندوق نفت و رسیدگی به دیگر مطالباتشان هستند.