حزب کمونیست ایران

تجمعات اعتراضی کسبه بازار روز قم

روز دوشنبه 15 اردیبهشت ماه،جمعی ازکسبه بازار روز قم برای اعتراض به بلاتکلیفی معیشتی خود درپی تعطیلی در چارچوب مقابله با بیماری کووید19در محل کارشان واقع در خیابان یادگار خمینی قم دست به تجمع در زدند.

این کسبه پیش ازاین نیز مقابل استانداری قم نسبت به بلاتکلیفی معیشتی و عدم حمایت دولت تجمع اعتراضی برپاکرده بودند. تجمع کنندگان عمده مشکلات خود را نداشتن درآمد، عقب افتادن اجاره منزل و اقساط وام، نداشتن بيمه تامين اجتماعي  و بیمه بیکاری و به رسميت نشناختن اين شغل از سوي مسئولان دانستند. قابل یاد آوری است که در بازار روزهای استان قم حدود1200 فروشنده مشغول به کار هستند.