حزب کمونیست ایران

تجمع آموزشیاران نهضت سوادآموزی

روز چهارشنبه 24 دیماه جمعی از پذیرفته‌نشدگان آزمون استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموز برای سومین روز متوالی در مقابل ساختمان مجلس رژیم تجمع کردند.

در ادامه تجمع روز یکشنبه آموزشیاران نهضت سوادآموزی، صدها نفر از آن‌ها چند شب گذشته را در خیابان‌ها و پارک‌های شهر تهران سپری کردند و صبح چهارشنبه با طلوع آفتاب به تجمع اعتراضی‌شان ادامه دادند. تجمع کنندگان به نمایندگی از جمعیت ۶ هزار نفری کارکنان که در آزمون استخدامی ۲۰ تیرماه سال جاری پذیرفته نشده‌اند، در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت شغلی خود و همچنین مصوبه‌ای که در کمیسیون آموزش مجلس برای برگزاری آزمون مجدد آنها در حال پیگیری است، از روز یکشنبه تاکنون مقابل ساختمان مجلس تجمع کرده اند. یکی از آموزشیاران نهضت سوادآموزی می گوید: با وجود اینکه چند شب گذشته را با سرمای زمستانی به سختی در پارک‌ها به صبح رسانده‌اند اما اگر مشکلاتشان بی‌پاسخ بماند، همچنان به تجمع خود ادامه می‌دهند.