حزب کمونیست ایران

تجمع آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی

روز سه‌ شنبه ۱۴ مرداد، گروهی از آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی در اعتراض به نتایج آزمون جذب در دانشگاه فرهنگیان در مقابل ساختمان آموزش و پرورش تهران دست به تجمع زدند.

به گفته معترضان: آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی که تا سال ۱۳۹۲ اکثراً در محرومترین نقاط کشور وظیفه باسواد نمودن اقشار محروم را به عهده داشتند، به استناد قانون مصوب مجلس مقرر شده بود در کنار گروه‌های دیگر نسبت به جذب آنها اقدام و به تبع آن به عنوان معلم مقاطع مختلف تحصیلی با توجه به مدارک تحصیلی خود استخدام شوند. آنها همچنین می گویند کمیسیون آموزش و پرورش  طی روزهای اخیر نسبت به جذب گروه‌های دیگر اقدام کرد ولی نسبت تاکنون هیچ اقدامی در خصوص آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی صورت نگرفته است و با قرار دادن آزمونی تخصصی از کتب متعدد، عملا موجب حذف آنها شدند.