حزب کمونیست ایران

تجمع آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی

سه شنبه – ۱۱ تیر – ۱۳۹۸ , 02 – 07 – 2019

روز دوشنبه 10 تیرماه، شماری آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی در اعتراض به بی توجهی مقامات به خواسته هایشان مقابل سازمان اداری استخدامی کشور تجمع کردند.

برپایه گزارش منتشره،معترضان خواستار اجرایی کردن مصوبه سال ۱۳۹۵ مجلس در راستای جذب این نیروها می باشند. آنها می گویند، به رغم‌ آنکه در مصوبه سوم شهریور ماه سال ۹۵، مجلس به صراحت از آزمون داخلی و به‌کارگیری آموزشیاران نهضت سوادآموزی نام برده است اما همچنان، این قانون اجرا نمی‌شود. این درحالی است که این معلمان از سال ۹۰ نیز به عنوان آموزشیار نهضت سوادآموزی شروع به کار کرده اند اما همچنان در بلاتکلیفی به سرمی برند.