حزب کمونیست ایران

تجمع اتوبوسرانان بخش خصوصی شرکت واحد

اتوبوسرانان بخش خصوصی شرکت واحد  که خودروهایشان را به منظور تعویض کپسول گاز به شرکت شهاب خودرو تحویل داده بودند،  روز شنبه 28 اسفند ماه در اعتراض به آتش گرفتن خودروهایشان جلو این شرکت تجمع کردند.

این مالباختگان که خودروهایشان در آتش سوخته است با تجمع در برابر این شرکت خواستار روشن شدن علت آتش گرفتن خودروهایشان شدند. شرکت مزبور از ورود صاحبان اتوبوس‌ها به تعمیرگاه جلوگیری کرده و حاضر به پاسخگویی درباره چرایی وقوع این آتش‌سوزی نیست. گفتنی است در این آتش‌سوزی ۱۴ اتوبوس به‌طور کامل سوخت. یادآوری می‌شود که روز پنجشنبه ۲۶ اسفند، بر اثر یک آتش سوزی شدید در تعمیرگاه شرکت شهاب خودرو، ۱۴ اتوبوس به‌طور کامل سوخت و از بین رفت.