حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضى كارگران اجرائيات شهردارى اهواز

 

روز دوشنبه 16 تیر ماه جمعی از کارگران اجرائيات شهردارى منطقه 7 اهواز در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زدند.

این کارگران با برپایی تجمع مقابل مقابل ساختمان شورای  شهر اهواز و ساختمان  استانداری و سردادن شعار خواستار پرداخت کلیه مطالبات معوقه خود شدند. یکی از کارگران در این مورد میگوید، آخرین حقوقی که دریافت کرده اند مربوط به دی ماه سال ۱۳۹۸ می باشد و از آن زمان تاکنون هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند. وی افزود در این شرایط نابسامان اقتصادی عدم پرداخت دستمزدها آنها را با مشکلات معیشتی زیادی روبرو کرده است.